اسامی داوران نخبه ملی دوچرخه سواری

کمیته آموزش فدراسیون فهرست داوران نخبه ملی رشته دوچرخه سواری را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با پیگیری کمیته آموزش و روابط بین الملل فدراسیون دوچرخه سواری در ارتباط با داوران نخبه ملی Elite national commissaire  در رشته های مختلف دوچرخه سواری  بر اساس آخرین بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ از اتحادیه جهانی دوچرخه سواری نفرات بر اساس لیست زیر اعلام می گردند
لازم به ذکر است بر اساس اعلام اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هیچ گونه دوره داوری ملی National Commissaire  از سوی اتحادیه جهانی چه به صورت مجازی و چه حضوری برگزار نشده است و داوران تنها در دوره هایی که فدراسیون ملی برگزار می کند  می توانند شرکت نمایند که در ایران آخرین دوره برگزاری داوری ملی در سال ۹۴ بوده است که پس از بروز رسانی لیست داوران ملی متعاقبا اعلام خواهند شد.