نخستین روز مرحله دوم لیگ برتر پیست به پایان رسید

قهرمانان تیم اسپرینت، اسکرچ، مدیسون و کایرین در اولین روز مسابقات پیست مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اولین روز رقابت های مرحله دوم و پایانی لیگ برتر پیست ۱۴۰۰ در شهر مشهد باحضور ۶۰ ورزشکار از ۸ تیم لیگ برتری برگزار شد.

در پایان روز نخست قهرمانان پنج رشته مشخص شدند:

اسکرچ:

مقام اول محمد گنج خانلو از سپاهان اصفهان

مقام دوم بهنام آرین از مس رفسنجان

مقام سوم مسعود خاکی از هیات زنجان

کایرین:

مقام اول محمد دانشور خرم سپاهان اصفهان

مقام دوم احمد نصر آبادی از سپاهان اصفهان

مقام سوم رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد

تیم اسپرینت:

مقام اول سپاهان اصفهان

مقام دوم مس رفسنجان

مقام سوم پیشگامان کویر یزد

تعقیبی انفرادی:

مقام اول مهدی آقاکاشی از پیشگامان کویر یزد

مقام دوم بهنام آرین از مس رفسنجان

مقام سوم آییدین علیاری از مس کرمان

مدیسون:

مقام اول سپاهان اصفهان

مقام دوم پیشگامان کویر یزد

مقام سوم مس رفسنجان