معرفی کتاب دوچرخه سواری

روش هاي اندازه گیري و تنظیمات دوچرخه

با آغاز هفته کتاب خوانی از امروز کتاب روش های اندازه گیری و تنظیمات دوچرخه در اختیار علاقه مندان به رشته دوچرخه سواری قرار گرفت.

با اندازه گیري درست و حرفه اي بدن و تنظیم دقیق دوچرخه سطح عملکرد خود را بهبود ببخشید و از آسیب هاي احتمالی پیشگیري کنید.امروزه شاهد پیشرفت روز افزون در صنعت و علوم ورزشی هستیم، شرکت ها و محققان زیادي در جهت بهبود عملکرد ورزشی در حال تلاش و تحقیق هستند تا با بروز رسانی و همسوسازي علم وصنعت سطوح بالاتري از ورزش را به نمایش بگذارند. رشته دوچرخه سواري هم از این قائله مستثنی نیست، از یکسو با توجه به نیازمندي­هاي فیزیولوژیکی، آناتومیکی، تکنیکی، تاکتیکی، تغذیه و روانشناسی وابسته به علوم تمرینی و ورزشی است و از سوي دیگر با توجه به استفاده از دوچرخه و ابزار مختلف رشته اي تجهیزات محور است. دردهه ي گذشته پیشرفت چشمگیري در تکنولوژي و آلیاژهاي استفاده شده در تنه دوچرخه، فرمان، چرخ ها و تجهیزات دیگر بوجود آمده است و بر همین اساس و انجام تحقیقات گسترده امروزه مواردي که قبلا کمتر حائز اهمیت بودند بیشتر تأثیرگذار شده اند.  به جز مواردي که اشاره شد امروزه اندازه گیري صحیح و دقیق دوچرخه براي پیشگیري از آسیب هاي احتمالی بدنی و همچنین بهبود عملکرد دوچرخه سوار بسیار مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به اینکه در این حوزه منابع کمی به زبان فارسی وجود داشت و با جستجو و مراجعه به کتابخانه هاي مختلف در نهایت این کتاب که به صورت کاملا تخصصی و علمی به مسئله اندازه گیري دوچرخه پرداخته شده براي ترجمه انتخاب شد و با کمک متخصصان اندازه گیري دوچرخه و مربیان دوچرخه سواري ترجمه و چاپ گردید.

 

دکترادگار شمعونیان، علیرضا زُهَري

جهت تهیه کتاب می توان به فروشگاه جباری تلفن تماس: 66868423